Amacımız

Bu web sitesi “Üç Boyutlu Sanal Ortamda Tarih Öğretimi: Zamanda Yolculuk” isimli TÜBİTAK 1001 (Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı) projesi kapsamında hazırlanmıştır. Aralık 2018’de başlayan 118K134 numaralı projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu 3B sanal ortam üzerinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I” dersine yönelik OpenSimulator platformunda tasarlanan tarihsel mekânlar ile Tarih öğretimi gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında; Tanzimat Fermanı’nın ilanından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan dönemde gerçekleşen önemli tarihsel olaylara ilişkin senaryolar hazırlanmış ve bu senaryolar OpenSim üzerinde tasarlanmıştır. Sanal ortamda tasarlanan bu tarihsel mekânlarda, o dönemlere ait olaylar ‘tarihsel canlandırma tekniği’ ile öğretmen adayları tarafından canlandırılacak ve bu sürecin etkileri çeşitli değişkenler açısından incelenecektir. Ülkemizde birçok üniversite Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini uzaktan eğitim sistemleri ile vermektedir. Bu projede, öğrencileri sürecin aktif katılımcıları kılarak Tarihsel düşünme becerilerini kazanmalarını sağlamak ve Tarih derslerinin verimliliğini arttırmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle Tarih derslerinin etkileşimli ve eğlenceli bir şekilde yürütülebileceği alternatif bir 3B sanal öğretim platformu kullanımı tercih edilmiştir. Bu uygulama ile Tarih öğretimine yönelik olarak eğitimcilere alternatif bir öğretim ortamının oluşturulması ve tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilen öğretim ortamının daha sonra farklı hedef kitleler tarafından da kullanılması öngörülmektedir.