Kaynaklar

  • Atatürk, M.K.(1970). Nutuk. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
  • Diyanet İslam Ansiklopedisi
  • İnönü,İ. (1998). İsmet İnönü’nün Hatıraları (Büyük Zaferden Sonra Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması), Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Ağustos, s.52-159.
  • Kocaoğlu, M. (1995). Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı (1831-1841). Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 6(6), 195-210.
  • Turna, M. (1990). Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya Gelişi ve Telgrafçısı Rasim Kayım'ın Milli Mücadele ile İlgili Anıları. Eğitim ve Bilim, 14(75).