Tarihsel Canlandırma

Tarihsel canlandırma (historical reenacment), katılımcıların tarihsel bir döneme ait önemli bir olayı; o döneme ait kostüm, müzik gibi unsurları dikkate alarak ilgili tarihi karakteri canlandırmaları ile gerçekleşir. Tarihsel canlandırmada; oluşturulan tarihi mekânların kullanılması ve o dönemde yer alan kişilerin yerine geçilmesiyle, anın yeniden yaşanmasını, tarihin yeniden sahnelenmesini ve canlandırılmasını sağlamak amaçlanır. Tarihsel canlandırma tekniğinin, zor ve zahmetli olması nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Bu proje kapsamında tarihsel canlandırma tekniği, 3B sanal bir ortamda (OpenSim) gerçekleştirilecek olan tarih öğretiminde kullanılacaktır. Bu tekniğin sanal bir ortamda gerçekleştirilecek olan Tarih öğretiminin kalıcılığına ve öğrencilerin akademik başarılarına olumlu etkileri olması beklenmektedir.